گزارش تخلف

 “هلدینگ دنا” سرمایه گذار و صاحب امتیاز سریال عاشقانه می باشد. در صورت انتشار غیرقانونی این اثر یا اثر های مربوط به “هلدینگ دنا” به هر نحو، با متخلف برخورد و از مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. طبق ماده ۲۱ “کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه” سایت و رسانه شخص متخلف نیز مسدود و فیلتر خواهد شد. در صورت مشاهده انتشار غیر قانونی از طریق فرم زیر ما را مطلع کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .